gnn24x7

പിഎച്ച്ഡി ഗവേഷകർക്കുള്ള പിന്തുണ അവലോകനം ചെയ്യാനൊരുങ്ങി അയർലണ്ട്; വിദേശ വിദ്യാർഥികളുടെ വിസാ കാലാവധി,ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കും.

0
457
gnn24x7

പിഎച്ച്ഡി ഗവേഷകർക്കുള്ള സർക്കാർ പിന്തുണയെക്കുറിച്ച് അവലോകനം നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് തുടർ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ, ഗവേഷണ, ഇന്നൊവേഷൻ, സയൻസ് മന്ത്രി സൈമൺ ഹാരിസ് അവലോകനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവലോകനത്തിൽ സർക്കാർ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും നിലവിലെ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ പര്യാപ്തത, സ്ഥിരത, തുല്യത എന്നിവ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇത് അന്തർദ്ദേശീയ താരതമ്യപ്പെടുത്തലുകളും മോഡലുകളും, നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷകർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ, വിസ ആവശ്യകതകൾ, EU ഇതര വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയും പരിശോധിക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങൾ അവർ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഗവേഷകരെ താൻ കണ്ടതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 2022 മെയ് മാസത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അയർലണ്ടിന്റെ നാഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ, ഇംപാക്റ്റ് 2030 ന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം, നമ്മുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലും സമൂഹത്തിലും ഗവേഷണത്തിന്റെയും നവീകരണത്തിന്റെയും സ്വാധീനം പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്.

പ്രതിഭകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനും ഗവേഷകർക്ക് ഉചിതമായ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഇതിന് സമഗ്രവും പരിഗണനാർഹവുമായ പരിഗണന ആവശ്യമാണെന്നും മന്ത്രി ഹാരിസ് പറഞ്ഞു. പിഎച്ച്‌ഡി ഗവേഷകർ, ഹോസ്റ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗവേഷണ ധനസഹായം നൽകുന്നവർ, തൊഴിലുടമകൾ, ആരോഗ്യം, കൃഷി, ഭക്ഷണം, മറൈൻ, നീതി തുടങ്ങിയ പ്രസക്തമായ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ പ്രസക്തമായ പങ്കാളികളുമായി ഇടപഴകുന്നതാണ് അവലോകനത്തിന്റെ ആദ്യപടിയെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

2023-ന്റെ തുടക്കത്തോടെ അവലോകനം പൂർത്തിയാകുമെന്നും അതിന്റെ ശുപാർശകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

*അവലോകനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ:*

*നിലവിലെ പിഎച്ച്ഡി ഗവേഷകരുടെ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ (സ്റ്റൈപ്പൻഡുകൾ, SUSI പിന്തുണകൾ എന്നിവയും മറ്റുള്ളവയും)

*ഇക്വിറ്റി, വെൽഫെയർ പരിഗണനകൾ ഉൾപ്പെടെ, റിസർച്ച് ഫണ്ടർമാർക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉടനീളം നിലവിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളുടെ പര്യാപ്തത, സ്ഥിരത, തുല്യത.

*അന്താരാഷ്‌ട്ര താരതമ്യക്കാരുടെയും മോഡലുകളുടെയും അവലോകനം ഉൾപ്പെടെ പിഎച്ച്‌ഡി ഗവേഷകരുടെ (വിദ്യാർത്ഥി, ജീവനക്കാരൻ) നില.

* നിലവിലെ പിന്തുണകളിലേക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഗവേഷണ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഫണ്ടിംഗിൽ സ്വാധീനം.

* ഗവേഷകർക്കുള്ള നിക്ഷേപം/ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിഎച്ച്ഡി ബിരുദധാരികൾക്കുള്ള ബിരുദ ഫലങ്ങൾ EU ഇതര വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള വിസ ആവശ്യകതകളും കാലാവധിയും.

വിദേശ പഠനവും ജോലിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ മറ്റാർക്കും നൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസരം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുകയാണ് JUST RIGHT OVERSEAS STUDIES Limited. അയർലണ്ടിന് പുറമെ ജർമ്മനിയിലേക്കുള്ള 2023 ഇൻടേക്കിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു.

അയർലണ്ടിൽ ബിഎസ്‌സി ഇന്റർനാഷണൽ നഴ്സിംഗ്,എംഎസ്സി നഴ്സിംഗ്,എംഎസ്‌സി ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ്, എംഎസ്‌സി ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്‌സിൽ,എംഎസ്‌സി ഫിൻടെക്,എംഎസ്സി എച്ച്ആർഎം,എംഎസ്‌സി മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്‌മെന്റ്, എംഎസ് സി ഇൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്‌, എംഎസ്സി മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസ് എംഎസ്‌സി ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സ് ആൻഡ് ലോ എംഎസ്‌സി ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെന്റ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കോഴ്സുകൾ ലഭ്യമാണ്.സുതാര്യമായ സേവങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർഥികളുടെ വിശ്വാസം നേടിയ സ്ഥാപനമാണ് JUST RIGHT OVERSEAS STUDIES LIMITED.

കോഴ്‌സുകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, തയ്യാറെടുപ്പുകൾ, വിസ നടപടികൾ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷിത ഭാവിയ്ക്കായി സത്യസന്ധമായ ഇടപെടലുലാണ് JUST RIGHT OVERSEAS STUDIES LIMITED നടത്തുന്നത്. വിസ പ്രോസസ്സിംഗ് തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. IELTS/DUOLINGO/TOEFL/GERMAN LANGUAGE എന്നിവയിൽ മികച്ചത് ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. വിദേശത്ത് എത്തുന്നവരുടെ താമസം അടക്കമുള്ള ആവസ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി നൽകുന്ന ഏക സ്ഥാപനമാണ് JUST RIGHT OVERSEAS STUDIES LIMITED.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് JUST RIGHT OVERSEAS STUDIES Limited ബ്രാഞ്ചുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

FRANKFURT BRANCH: +49 15146723484

IRELAND BRANCH: 12 Belamine Grove, Stepaside, Dublin18, Ireland. +353894339151

ERNAKULAM BRANCH: Opp. Centre square Mall, Jacob’s,DD Mall Road,+91 90619 97888,+91 92073 63888

KOTTAYAM BRANCH: Opp KSEB Shastri Road,കോട്ടയം.+91 9605211888,+91 9061381888

Whatsapp: +91 9037538058, +353894339151, +91 90485 09 888

http://WWW.JUSTRIGHTCONSULTANCY.COM

https://www.facebook.com/justrighteducationalconsultancy

GNN NEWS IRELAND നിന്നുള്ള പ്രധാന വാര്‍ത്തകളും, ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസുകളും വാട്സാപ്പില്‍ ലഭിക്കുവാന്‍ താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജോയിന്‍ ചെയ്യുക.

https://chat.whatsapp.com/KJDcHpwITwRG3nWGZdZGwu

gnn24x7

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here