പ്രവേശന വിലക്ക് നീക്കി ഒമാൻ

0
53

ഒമാൻ സുല്‍ത്താനേറ്റ് മുമ്പ് താമസക്കാരോ പൗരന്മാരോ അല്ലാത്തവർക്ക് രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വിലക്കിയിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 7 ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന പ്രവേശന നിയന്ത്രണം നീക്കുകയാണെന്ന് ഒമാനി അധികൃതർ വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു.

ടൈംസ് ഓഫ് ഒമാൻ റിപ്പോര്‍ട്ട് അനുസരിച്ച്, എല്ലാ വിസ ഉടമകൾക്കും ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. “ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച ശേഷം, മുമ്പത്തെ സർക്കുലർ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌തു, അതിനാൽ എല്ലാ വിസ ഉടമകളെയും സുൽത്താനേറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കും,” സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

2021 ഏപ്രിൽ 7 ന് അതോറിറ്റി ഒരു സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു: “സുപ്രീംകമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സുൽത്താനേറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഒമാനി പൗരന്മാർക്കും 2021 ഏപ്രിൽ 5 വരെ നൽകിയ റെസിഡൻസി വിസ കൈവശമുള്ളവർക്കും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here