കാൻഡി സ്റ്റിക്കുകൾക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കുകൾക്കും നിരോധനം; കേന്ദ്രം

0
81

2022 ജനുവരി 1 മുതൽ കാൻഡി സ്റ്റിക്കുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കുകളും ഘട്ടംഘട്ടമായി ഒഴിവാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം വെള്ളിയാഴ്ച പാർലമെന്റിനെ അറിയിച്ചു. സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഷെഡ്യൂളിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പരിസ്ഥിതി സഹമന്ത്രി അശ്വിനി ചൗബെ പറഞ്ഞു.

ഈ വർഷം ആദ്യം പുറത്തിറക്കിയ കരട് വിജ്ഞാപന പ്രകാരം, തിരിച്ചറിഞ്ഞ ചില സിംഗിൾ നിർമ്മാണം, ഇറക്കുമതി, സംഭരണം, വിതരണം, വിൽപ്പന, ഉപയോഗം എന്നിവ 2022 ജനുവരി 1 നകം നിരോധിക്കാൻ നിർദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് മന്ത്രാലയം.

പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റിക്കുകളുള്ള ഇയർബഡുകൾ, ബലൂണുകൾക്കുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റിക്കുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് പതാകകൾ, കാൻഡി സ്റ്റിക്കുകൾ, ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കുകൾ, അലങ്കാരത്തിനുള്ള പോളിസ്റ്റൈറൈൻ (തെർമോകോൾ) ജനുവരി ഒന്നിനകം ഘട്ടംഘട്ടമായി നിർത്താൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, അതേസമയം സിംഗിൾ-ഉപയോഗ പ്ലാസ്റ്റിക് (പോളിസ്റ്റൈറൈൻ, വികസിപ്പിച്ച പോളിസ്റ്റൈറൈൻ എന്നിവ) – പ്ലേറ്റുകൾ, കപ്പുകൾ, ഗ്ലാസുകൾ, ഫോർക്കുകൾ, സ്പൂൺ, കത്തി, വൈക്കോൽ, കണ്ടെയ്നർ, കണ്ടെയ്നർ ലിഡ്, ട്രേകൾ, 100 മൈക്രോണിൽ താഴെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് / പിവിസി ബാനറുകൾ, സ്റ്റൈററുകൾ എന്നിവ അടുത്ത വർഷം ജൂലൈയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 30 നകം ഘട്ടംഘട്ടമായി അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സിംഗിൾ-ഉപയോഗ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനങ്ങളിൽ 120 മൈക്രോണിൽ കുറവുള്ള റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കാരി ബാഗുകളും 60 ജിഎസ്എമ്മിൽ കുറവുള്ള നോൺ-നെയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കാരി ബാഗും ഉൾപ്പെടുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here